Υπηρεσίες

Εξειδίκευση Στην Οργάνωση & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων


Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 80% των νέων επιχειρήσεων σταματούν να υπάρχουν στα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι αρκετοί και επηρεάζουν με συνδυαστικό τρόπο το μέλλον κάθε νέας επιχείρησης. Τέτοιοι παράγοντες είναι η μη ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan), η έλλειψη φιλοσοφίας marketing, οι λάθος επιλογές επένδυσης του διαθέσιμου budget, η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και άλλα.Στην σύγχρονη αγορά, ο αγώνας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για επιβίωση είναι σκληρός και άνισος. Με την υιοθέτηση του Marketing στην επιχείρησή σας, μπορείτε να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό, να αυξήσετε τον τζίρο και τους νέους πελάτες σας και να ισχυροποιήσετε το Brand σας στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε.


Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της ορθής και άρτιας λειτουργία μιας επιχείρησης. Η HugSS ltd διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ακολουθεί με συνέπεια τα παρακάτω βήματα για την ορθή σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.


Περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Δήλωση εισοδήματος όλων των οντοτήτων (εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε, Μη Κεροσκοπικών, Μ.Κ.Ο.)
Διενέργεια μελέτης φορολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
Διαμεσολάβηση μεταβίβασης φορολογικής κατοικίας (κατοίκων εξωτερικού)


Περισσότερα

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Μέσα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον η HugSS Ltd εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων βρίσκεται δίπλα σας και σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με εγκυρότητα και σοβαρότητα.


Περισσότερα

Γρήγορη Επικοινωνία

Γράψτε μας το θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε