Αναπτυξιακά Προγράμματα

Μέσα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον η HugSS ltd εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων βρίσκεται δίπλα σας και σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με εγκυρότητα και σοβαρότητα.
Σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες έχοντας την απαραίτητη ενημέρωση για τα τρέχοντα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Σχεδιασμό επενδυτικού σχεδίου
Σύνταξη και υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα που άπτετε στις ανάγκες σας και περιλαμβάνει:
Συλλογή δικαιολογητικών.
Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης.
Αποστολή φυσικού φακέλου.
Διαχείριση Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης.
Υποβολή τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων.
Υποβολή τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας.