ΣχετικάH HugSS Ltd, εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 2012 με έδρα το Petrich της Βουλγαρίας. Αναλαμβάνει τη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, την ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ, τη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής και τη σύνταξη - εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης (πρότυπα ISO).
Στελεχώνεται από έμπειρους συμβούλους, μελετητές και προγραμματιστές με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και επαγγελματική ευσυνειδησία που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.
Μέριμνα μας είναι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών για τις προσωπικές σας ανάγκες.